Aleph logo Authority
Aleph logo Sign-in | End Session | My Library Card | Preferences | Databases | Feedback | Help
Aleph logo Browse | Search | Results List | Previous Searches | My e-Shelf | Romanian    
 
 
Add to My e-Shelf  |  Save/Mail  |  Use SFX services

Full View of Record

Choose format: Standard format Catalog card Citation
Record 1 out of 1 No Previous Record   No Next Record
Sys. no.   000010154
Headings   LinkStancu D.D. (Dumitru D.) (1915-2005)
Biog/Act.note   Compozitor, dirijor şi memorialist român
  A desfăşurat o bogată activitate dirijorală şi didactică. Inspector general în Ministerul Învăţământului din Bucureşti (1966-1969). A înfiinţat şi dirijat Formaţia de instrumente populare de suflat (1980). A cules şi prelucrat folclor
Seen from   Stancu Dumitru D. (1915-2005)
  Stancu Dumitru (1915-2005)
  Stancu D. (1915-2005)
Related term   Corul Radioteleviziunii Române
Source found   LC
  BNF
  BCUI
  Viorel Cosma, Muzicieni din România-Lexicon, vol. (Bucureşti, 1989- )
  Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români (Bucureşti, 2006)
Gen.Cat.note   Opera: Muzică pentru ansambluri populare: Suită de cântece şi jocuri din Cislău. Muzică corală: Cântările Sfintei Liturghii Lucrări didactice: Antologie de cântece pentru şcolari Opera literară: Memorialistică: În slujba cântecului românesc; Şase decenii de colaborare radio. Versuri: Între mine şi lume
Related term   Corul Radioteleviziunii Române

Choose format: Standard format Catalog card Citation

No Previous Record   No Next Record


End Session - Preferences - Feedback - Help - ILL - Ex Libris - Browse - Search - Results List - Previous Searches - Databases - Basket