Aleph logo Authority
Aleph logo Sign-in | End Session | My Library Card | Preferences | Databases | Feedback | Help
Aleph logo Browse | Search | Results List | Previous Searches | My e-Shelf | Romanian    
 
 
Add to My e-Shelf  |  Save/Mail  |  Use SFX services

Full View of Record

Choose format: Standard format Catalog card Citation
Record 1 out of 1 No Previous Record   No Next Record
Sys. no.   000011320
Headings   LinkAndreescu Petre (1893-1966)
Biog/Act.note   Compozitor român
  Fondator şi susţinător al Operei Sudenţeşti din Bucureşti (1914). Se dedică activităţii creaţiei de revistă literară la Teatrele Cărăbuş, Alhambra, Gioconda ş.a.
Seen from   Andreescu P. (1893-1966)
Source found   BCUI
  Viorel Cosma, Muzicieni din România-Lexicon, 9 vol. (Bucureşti, 1989-2006)
Gen.Cat.note   Opera: Muzică uşoară: Sub balcon eu ţi-am cântat o serenadă. Librete de operă: Ana Lugojana. Traduceri de librete

Choose format: Standard format Catalog card Citation

No Previous Record   No Next Record


End Session - Preferences - Feedback - Help - ILL - Ex Libris - Browse - Search - Results List - Previous Searches - Databases - Basket