Aleph logo Authority
Aleph logo Sign-in | End Session | My Library Card | Preferences | Databases | Feedback | Help
Aleph logo Browse | Search | Results List | Previous Searches | My e-Shelf | Romanian    
 
 
Add to My e-Shelf  |  Save/Mail  |  Use SFX services

Full View of Record

Choose format: Standard format Catalog card Citation
Record 1 out of 1 No Previous Record   No Next Record
Sys. no.   000025798
Headings   LinkTheodoru Andrei Cristian (1978- )
Biog/Act.note   Clarinetist român
  A absolvit Conservatorul din Bucureşti. Solist instrumentist al Orchestrei Naţionale Radio (din 2002). A evoluat ca solist al Orchestrei de Cameră Radio, precum şi al celor din Glarus şi Schwanden, Elveţia. Membru al Silvestri Orchestra, al trioului Musica Viva (din 2007), şi al cvartetului de clarinete Konck (din 2009). A obţinut numeroase premii la concursuri de interpretare naţionale şi internaţionale
Seen from   Theodoru Andrei (1978- )
Related term   Cvartetul Konick
Source found   BCUI
  Cvartetul Konick, La...Konick (Bucureşti, 2011)
Gen.Cat.note   Discografie: Cvartetul Konick: La...Konick
Electronic loc   http://musica-viva.ro/about/?lang=ro 
Related term   Cvartetul Konick

Choose format: Standard format Catalog card Citation

No Previous Record   No Next Record


End Session - Preferences - Feedback - Help - ILL - Ex Libris - Browse - Search - Results List - Previous Searches - Databases - Basket