Aleph logo Authority
Aleph logo Sign-in | End Session | My Library Card | Preferences | Databases | Feedback | Help
Aleph logo Browse | Search | Results List | Previous Searches | My e-Shelf | Romanian    
 
 
Add to My e-Shelf  |  Save/Mail  |  Use SFX services

Full View of Record

Choose format: Standard format Catalog card Citation
Record 1 out of 1 No Previous Record   No Next Record
Sys. no.   000025799
Headings   LinkPetrişor Cristian Eugeniu (1979- )
Biog/Act.note   Clarinetist român
  A absolvit cursurile Conservatorului din Bucureşti şi s-a perfecţionat la Darmstadt cu Ernesto Molinari. A fost membru al Filarmonicii "Paul Constantinescu", a colaborat cu Orchestra Filarmonicii "George Enescu" şi Radio. Carinetist al Operei Naţionale din Bucureşti şi membru al Cvartetului Konick. Evoluează de asemenea ca saxofonist în diverse formaţii abordând adesea un repertoriu de jazz, pop sau rock. Profesor la Colegiul Naţional de Arte "Dinu Lipatti"
Seen from   Petrişor Cristian (1979- )
Related term   Cvartetul Konick
Source found   BCUI
  Cvartetul Konick, La...Konick (Bucureşti, 2011)
Gen.Cat.note   Discografie: Cvartetul Konick: La...Konick
Related term   Cvartetul Konick

Choose format: Standard format Catalog card Citation

No Previous Record   No Next Record


End Session - Preferences - Feedback - Help - ILL - Ex Libris - Browse - Search - Results List - Previous Searches - Databases - Basket